Author

Author

Všechno se začíná v rodině a pochází z ní...
Israelský přístup a neformálnost jsou rovněž důsledkem tolerantního postoje k tomu, co někteří Izraelci nazývají "konstruktivním nezdarem", popřípadě "inteligentním selháním".
Většina tamních investorů je přesvědčena, že bez tolerování znáčného množství takových nezdarů by nebylo možné dosáhnout skutečných inovací. 
V  izraelské armadě najdeme určitou tendenci hodnotit veškeré výkony - dobré i špatné - neutrálně, a to nejen při výcviku a v rámci simulací, ale někdy i při reálném nasazení. 
Pokud byla rizika podstupováná inteligentně a nešlo o neodpovědný hazard, je možné se z dané situace poučit. 
(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)

Whatever you are looking for can be here...

The hole in Fara's wall
The hole in Fara's wall
PODNIKATELÉ S VÁLEČNÝMI ZKUŠENOSTMÍ

Nejlepším těchnickým manažerem na světě je izraelský velitel tanku, který bojoval v jedné z válek proti Sýrii. Tito velitelé jsou z hlediska operativního řízení zdaleka nejlepší, příčemž věnují pěčlivou pozornost detailům. Tento názor je podložen dvacetiletými zkušenostmi - pracoval jsem s nimi a pozoroval je. 

- Eric Schmidt
>> Rakety Sagger byly zkonstruovány v roce 1960 a jejich duchovním otcem byl Sergei Pavlovič Něpobedimyj, jehož příjmení v ruštině znamená "neporazitelný". Novou zbraň půvpdně dostala k dispozici vojska členských zemí Varšavské smlouvy, nicméně v boji ji poprvé použily egyptská a syrská armada během jomkipurské války.

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
You have no what to eat?
How can you think about opening your business, when you 
are hungry
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách

Start-Up Nation |CZ|

Zpochybňujte vždy všechno, jak by Vám to pravdomluvně neznělo. Neexistuje ideál, musíte se pořád počítat s určitými minusy a ztráty. Zamyslete si, čeho jsou zbavení Izraelci  ve prospěch své důmyslnosti a houževnatosti. Můžou posloužit nám dobrým příkladem pro nasledování, ale hledejte zlatý střed.
***
 Rakety Sagger byly zkonstruovány v roce 1960 a jejich duchovním otcem byl Sergei Pavlovič Něpobedimyj, jehož příjmení v ruštině znamená "neporazitelný". Novou zbraň půvpdně dostala k dispozici vojska členských zemí Varšavské smlouvy, nicméně v boji ji poprvé použily egyptská a syrská armada během jomkipurské války.

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Jak řekl izraelský spisovatel Amos Ozjudaismus i Izrael vždy rozvíjely "kulturu pochybností a argumentů, neomezenou hru interpretací, protiinterpretací, nových interpretací a nesouhlasných interpretací. Od samého počátku své existence se židovská civilizace vyznačovala svárlivostí".

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Vydejte se daleko, zůstaňte dlouho, nahlédněte hluboko. 

- Časopis Outside
Židovský učenec Leo Rosten ve své knize o jidiš - téměř vymizelém  germánsko-slovánském jazyku, z nějž si toto slovo vypůjčila moderní hebrejština - charakterizuje chucpe jako "zlost, otrlost, cynismus, nepochopitelnou kuráž, dovolenost spojenou s arogancí, prostě něco, co žádné slovo v žádném jazyku nemůže plně vyjádřit". Člověk zvenku vidí v Izraeli projevy chucpe všude: ve způsobu, jakým univerzitní studenti mluví se svými profesory, jak zaměstnanci vyjadřují námitky v debatách se šéfy, jak seržanti diskutují s generály  a úředníci zpochybňují slova ministrů. Pro Izraelce to ale není chucpe, nýbrž běžný a náprosto samozřejmý způsob chování. Někde v průběhu života - doma, ve škole, nebo v armadě - se každý Izraelec naučí, že asertivita je normou, zatímco zdrženlivýn chováním riskujete,  že vás ostatní předběhnou.

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)

Jak popisuje  americký podnikatel Mark Gerson, který investoval do několika nových slibných izraelských podniků: " Když Izraelec projeví zájem o nějakou ženu, pozve ji na schůzku hned ten večer. Když dostane izraelský podnikatek nový nápad, začne jej realizovat už v tomto týdnu. Představa, že by si člověk měl nejprve vybudovat určité postavení, než se do něčeho pustí, tam prostě neexistuje. V podníkání je to určitě ku prospěchu věci. Příliš mnoho času věnovaného přípravám vás dovede jedině ke zjištění, co všechno by se mohlo pokazit, a nezjistíte tak, co by mohlo mít transformující účinek".

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Vojenská služba také mnohem lépe než škola dokáže mladým vůdčím osobnostem vštípit cosi jako smysl pro široký sociální rejstřík: "Lidé, se kterými sloužíte, pocházejí ze všech možných prostředí a společenských vrstev, Ozbrojené síly jsou skvělým příkladem instituce založené čistě na zásluhách. Naučil jsem se jednat s různými typy lidí, z každého prostředí, a to je něco, co mi dnes usnadňuje jednání s dodavateli a zákazníky." 

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Veteráni dokáží rozlišovat, co je opravdu otázkou života a smrti a kdy jde o méně než přežití, vědí, jak motivovat podřízené, umějí dosahovat konsensu navzdory velkému tlaku a mají pěvné morální základy, prověřené ve skutečné zkoušce ohněm - na bojišti.

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Brian Tice byl kapitánem americké námořní pěchoty, když se rozhodl, že se začne připravovat na přechod do podnikového sektoru.
...
Eseje potřebné k přihlášce ke studiu programu MBA na Stanfordu psal na laptopu ve vypálené irácké budově nedaleko letecké základny Al Asad v povstalecké provincii Anbár v západním Iráku, Podklady k příhlášce musel dávat dohromady v nezvyklých hodinách, protože všechny bojové operace se odehrávaly v noci.
...
Protože jej od kampusu Stanfordovy univerzity dělilo zhruba 13 tisíc  kilometrů, nemohl vyhovět jednomu z požadavků školy a dostavit se k osobnímu pohovoru. Studijní oddělení tedy sjednalo pohovor po telefonu, který Tice abdolvoval mezi akcemi ostřelovačů a útoky povstalců, přičemž stál venku na poušti. Omlouval se za hluk, který působily helikoptéry, jež mu létaly nad hlavou, a musel pohovor rychle ukončit, když povstalci zahájili minometný útok.

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Odpovědný přístup, který Izraelci označují pojmem roš gadol. V izraelské armádě se vojáci dělí na ty, kteří používají myšlení typu roš gadol - doslovně "velká hlava" - a ty, kteří se řídí přístupem roš katan neboli "malá hlava".  Chování v duchu roš katan, které není žádoucí, znamená řídit se rozkazy co možná nejomezeněji, a vyhýbat se tak odpovědnosti nebo práci navíc. Myšlení v duchuroš gadol znamená řídit se rozkazy, ale vykonávat je co možná nejlépe, používat při tom vlastní úsudek a vyvíjet veškeré potřebné úsilí, Tento přístup upřednostňuje improvizaci před disciplinou a zpochybňování autorit před úctou k hierarchii. Izraelští vojáci jsou skutečně vybízeni k tomu, aby "zpochybňovali autority".  Jenže v Singapuru, například, vše funguje v přísném rozporu s mentalitou roš gadol.

 (Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Obhajování špatného rozhodnutí je nepřijatelné. "Hájit chyby, které jste udělali, není zrovna populární, Pokud jste se sekli, máte ukázat, čemu jste se přitom naučili. Od člověka, který se obhajuje, se nikdo ničemu nenaučí."

 (Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Celá izraelská vojenská tradice je založena na tom, že žádná tradice neexistuje. Velitelé ani vojáci si rozhodně nemají zvykat na žádná řešení nebo myšlenky jen proto, že se v minulosti osvědčily.

 (Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Nemělo by nás tedy překvapit, že po válkách, které měly kontroverzní charakter  - například jomkipurská válka v roce 1973, první libanonská válka v roce 1982 a druhá libanonská válka v roce 2006, které většina Izraelců považovala za pořádné zpackané (проваленные) - následovalo sestavení vyšetrovacích komisí, které hodnotily postupy izraelských vojenských i civilních představitelů. 

 (Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Podle jednoho nového ekonomického myšlenkového směru zaměřeného na klíčové prvky, které podporují podnikavost, se rozvijí pružnost tam, kde lidé mohou překračovat hranice, obrácet společenské normy vzhůru nohama a v prostředí volného trhu přicházet s provokujícími nápady. To vše působí jako katalizátor radikálních myšlenek, Neboli, řečeno slovy harvardského psychologa Howarda Gardnera, různé typy "asynchronie..., například nedokonalé zapadnutí do rámce, neobvyklý vzorec, nestejnoměrnost", jsou schopny stimulovat ekonomickou tvořivost.

 (Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Nebylo snadné přesvědčit lidi, že chovat ryby v poušti je smysluplná činnost.

- Profesot Samuel Appelbaum
Ben Gurion byl také prvním propagátorem myšlenky izraelského státu. Theodore Herzl možná vytvořil vizi židovské samostatnosti a začal mezi Židy v diaspoře šířit romantickou představu ustavení nezávislého státu, ale až Ben Gurion zorganizoval převedení této vize od myšlenky k reálné podobě národního státu.

 (Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Ben Gurion vytvořil ilegální agenturu, jejíž náplní bylo organizovat navzdory britské imigrační politice tajné transporty židovských uprchlíkl z Europy do Palestiny. Ben Gurion ve stejné chvíli bojoval na stranš Britů (v Evropě) a proti Britům (v Palestině).

> Historie mapující toto období se většinou zaměřuje na politické a vojenské úsilí, které vyústilo v založení Státu Izrael v roce 1948

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Bitzu'ista je někdo, kdo zkrátka dokáže věci zdárně zařídit. 
Dá se volně přeložit jako "pragmatik", přičemž však hebrejský výraz zahrňuje mnohem větší důraz na aktivismus a výkonnost.
Bitzu'ismus  je jako niť, která se táhne od lidí, kteří čelili záškodníkům a vysučovali bažiny, k podnikatelům přesvědčeným, že navzdory nepříznivým podmínkám všechno překonají a uskuteční své sny. 

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Ben Gurion považoval za nejdůležitejší úkol zajistit široké rozptylení židovského obyvatelstva po celé oblasti, z níž jednou vznikne izraelský stát. Byl přesvědčen, že intenzivně pojatý osidlovací program představuje jedinou cestu k zajištění budoucí samostatnosti Izraele. Na neosídlené nebo jen řídce osídlené oblasti by časem opětovně mohli vznášet nároky nepřátelé, a ti by časem získávali podporu mezinárodního společenství, pokud by ve sporných oblastech nežil dostatek židovského obyvatelstva. Navíc velké soustředění lidí ve městech, jako jsou Jeruzalem, Tiberias nebo Safed, představovalo očividné cíle pro nepřátelské letecké útoky, což bylo dalším důvodem k širokému rozptýlení obyvatelstva.

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Historici kibucy označují za "celosvětově nejúspěšnější kolektivní hnutí". Přesto v roce 1944, čtyři roky před založením izraelského státu, žilo v kibucech pouhých šestnáct tisíc lidí (slovo kibuc v hebřejštině znamená něco jako "seskupení" nebo "kolektiv"). Kibucy byly původně zakládany jako zemědělské osady hospodařící formou kolektivního vlastnictví a založené na naprosté rovnosti. 

Přestože představa socialistické komuny mohla vyvolávat dojem bohemské kultury, původní kibucy se rozhodně ničím takovým nevyznačovaly. Kibucníci se stali symbolem nezdolnosti a neformálnosti a jejich soustavné úsilí o udržení naprosté rovnoprávnosti vedlo až k určité formě askeze.

Pozoruhodným příkladem tohoto přístupu byl Abraham Herzfield, vůdčí postava kibucnického hnutí v prvních letech existence izraelského státu, který například splachovací záchod považoval za nepřijatelný projev dekadence. Navzdory chudobě a problémům, které sužovaly Izrael v 50. letech, kdy řada základních potravin byla na příděl, byly ve většině izraelských osad a měst splachovací záchody považovany za běžnou potřebu. Říkalo se, že když v prvním kibucu pořídili splachovací záchod, Herzfield jej osobně rozmlátil sekerou. Do nástupu šedesátých let už ale ani Herzfield  nedokázal zadržet pokrok a splachovací záchody byly nainstalovány ve většině kibuců

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
V roce 1965 se na osadníky  z Hacerimu obrátil odborník na vodní hospodářství Simcha Blass s nápadem, který chtěl zužitkovat komerčně. Šlo o systém kapkové závlahy a počátek projektu, z nějž se později vyvinula firma Netafim, v současné době největší dodavatel kapkových zavlažovacích systémů s celosvětovou působností. 

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
V současné době je Izrael zemí, která nejlépe na světě dokáže recyklovat odpadní vodu: recykluje téměř 70 procent vody, což je trojnásobek objemu recyklovaného ve Španělsku, jež stojí na druhém místě světového žebříčku.

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Kibuc Maš'abej Sade v Negevské poušti šel ještě dál. Kibucnici našli využití pro vodu, která se původně zdála být nepoužitelná, a dokonce používají tutéž vodu dvakrát za sebou, a to k různým účelům. Po vyhloubení studny, jejíž  hloubka odpovídala délce deseti fotbalových hříšť (téměř osm set metrů), narazili na vodu, která měla vysokou teplotu a nadměrný obsah solí. Nezdalo se, že je to dobrý projev, dokud se neobrátili na profesora Samuela Appelbauma z nedaleké Ben Gurionovy univerzity v Negevu. Ten zjistil, že nalezená voda má ideální vlastnosti pro chov teplovodních ryb. 

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Přistěhovalci netrpí nechutí k novým začátkům. Jsou zvyklí podstupovat rizika. Národ přistěhovalců je národem podnikavých lidí. 

- Gidi Grinstein
Až do počátku 80.let Izrael navíc trápila hyperinflace. Návštěva obchodu znamenala útratu několika tisíc bezcenných šekelů. Inflace vzrostla z 13% v roce 1971 na 111% v roce 1979. Částečně k tomu došlo pod vlivem tehdejších rostoucích cen ropy. Jenže izraelská inflace pokračovala ve strmém růstu, který dalece převyšoval inflaci v jiných zemích. V roce 1980 dosáhala 133% a v roce 1984 dokonce 445%. Zdálo se, že během jednoho či dvou let dosáhne čtyřmístných čísel. 
Lidé hromadili žetony na telefon, protože jejich hodnota se neměnila, zatímco ceny rychle rostly, a před každým předpokládaným skokovým navýšením cen spěchali nakoupit zásoby základních potravin a potřeb. Podle jednoho tehdejšího vtipu bylo lepší cestovat z Tel Avivu do Jeruzaléma taxíkem, protože taxík jste mohli zaplatit až v cíli cesty, kde měl šekel zase o něco nižší hodnotu. 
Je ironií, že hlavní příčinou hyperinflace bylo jedno z opatření, jež vláda po celá léta používala pro zvládání inflace. Většina ekonomiky - platy, ceny, nájmy - byla navázána na index spotřebitelských cenm který je měřítkem inflace. Vypadalo to, že indexace chrání obyvatelstvo před dopady inflace, neboť příjmy lidí rostly spolu s jejich výdaji. Jenže v konečném důsledku vedla inddexace k roztočení inflační spirály.  

 (Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Druhí etapa rozvoje izraelské ekonomiky začala v roce 1990. Do té doby země nedokázala ve větší míře využívat podnikatelských schopností, které v lidech rozvíjela izraelská kultura a vojenská služba. Rozvoj soukromého sektoru brzdila také pokračující hyperinflace, kterou Izrael neřešil až do roku 1985, kdy tehdejší ministr financí Šimon Peres začal realizovat stabilizační plán navržen americkým ministrem zahranicí Georgem Shultzem a ekonomem Mezinárodního měnového fondu Stanleyem Fischerem. Tento plán vedl k výraznému snížení státního dluhu, omezil výdaje, odstartoval privatizaci a nově vymezil roli státu na kapitálových trzích. Ale to ještě Izraeli nezajistilo dynamickou ekonomiku založenou na soukromém podníkání a iniciativě.

 (Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Přistěhovalci netrpí nechutí k novým začátkům. Jsou zvyklí podstupovat rizika. Národ přistěhovalců je národem podnikavých lidí. 

- Gidi Grinstein
Šaranský vyprávěl: "V Sovětském svazu jsme zárověň s mateřským mlékem sáli určité poznatky. To, že jste Žid, nemělo žádný pozitivmí význam, pouze to znamenalo, že budete terčem antisemitských útoků. Židovský původ znamenal, že jste museli být výjemečně dobří ve své profesi - ať šlo o matematiku, medicínu, šachy, hudbu nebo balet... Jedině tak jste si mohli vybudovat určitou ochranu, protože vždy a všude jste začínali s handicapem."

 (Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Mezi historií přestěhovaleckých politik západních zemí a přístupem, který posléze přijali za svůj zakladatelé izraelského státu, existuje jasná spojitost. Spojené státy byly během 17., 18. a 19. století vůči přesthovalcům v podstatě otevřené s v některých obdobích dokonce probíhal nábor imigrantů, aby přišli do Ameriky pomoci osídlovat zaostálé oblasti.

1950 rok, tzv zákon o návratu, který dodnes garantuje "každému Židovi právo usadit se v této zemi". Neexistují žádná omezení počtu přistěhovalců.

Zákon definuje Žida jako "každého, jehož matka byla Židovka nebo kdo konvertoval k žodovství." Izraelské občanství  je zárověň udělováno také nežidovským partnerům Židů, jejich nežidovským dětem a vnoučatůmm a jejich partnerům.

Ve Spojených státech je možné požádat o státní občanství teprve po pěti letech trválého pobytu (v případě partnerů amerických občanů po třech letech). Americké zákony dále vyžadují, aby žadatel o státní občanství prokázal znalost angličtiny a složil zkoušku ze základních všeobecných ználostí. Izraelského občanství přistěhovalci  nabývají v den svého přijezdu bez ohledu na jazyk, jímž hovoří, a nemusí skládat vůbec žádné zkoušky.

 (Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Možná nejméně známé je úsilí pomoci Židům, kteří se chtěli dostat do Izraele z poválečného Rumunska. Koncem 40. let minulého století žilo v Rumunsku zhruba 350 tisíc Židů. Některým se podařilo utéct do Palestinym ale komunistická vláda nechtěla povolit odchod dalším Židům, kteří chtěli z Rumunska pryč. Izrael tedy výměnou za 100 tisíc vystěhovaleckých víz dodal Rumunsku potrubí a vrtná zařízení pro jeho ropný průmysl. Od 60. let ale rumunský diktátor Nicolae Ceaușescu požadoval za umožnění odchodu Židů z Rumunska platby v tvrdé měně. V období od roku 1968 do roku 1989 zaplatila izraelská vláda Ceaușeskovi 112 498 800 amerických dolarů za svobodu 40 577 Židů. V přepočtu, je to 2772 dolarů na osobu.

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
AnnaLee Saxenianová, The New Argonauts **

Model nových argonautů či "cirkulace mozků", kdy Izraelci odcházejí do zahraničí a později se do Izraele vracejí, je důležitou součástí inovačního ekosystému, který spojuje Izrael a diasporu. Další sítí je neizraelská  židovská diaspora.

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Podobně jako řada jiných malých zemí i Izrael dával přednost nákupu velkých obranných systémů v zahraničí, místo aby investoval ohromné finanční prostředky potřebné k jejich domácí výrobě, Jenže v květnu 1950 se Spojené státy, Británie a Francie dohodly na takzvané tripartitní deklaraci, která omezovala dodávky zbraní do oblasti Blízkého východu. 
Vzhledem k nesnadnému získávání zbrání ze zahraničí Izrael hned od počátku své existence začal budovat vlastní zbrojní průmysl a zakládal podzemní továrny na výrobu zbrání a munice. Jedna z továren byla doslova pod zemí, schována pod prádelnou jednoho kibucu. Pračky neustále běžely, aby zamaskovaly hluk z továrny. Tato továrna, vybavená nástroji a strojním zařízením pocházejícím z válečných přebytků propašovaných ze Spojených států, již v roce 1948 vyráběla stovky samopalů denně. Výrobu provizorních továren doplňovalo pašování zbraní z různých koutů světa.

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Doug Wood přišel do Izraele nedávno a z poměrně neobvyklých důvodů. Svým rozjímavým a klidným vystupováním se od svých neuhlazenějších izraelských kolegů výrazně odlišuje. Wooda najali v Hollywoodu, aby v Jeruzalémě realizoval projekt, o jaký se tam dosud nepokusil: Wood je režisérem prvního celovečerního animovaného filmu, jehož producentem je Animation Lab, nová firma, kterou založil izraelský podnikatel v oblasti rizikového kapitálu Erel Margalit.
Wood byl viceprezidentem pro vývoj a výrobu animovaných filmů ve společnostech Turner, Warner Brothers a Universal. 

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Multitasking stejně jako řadu jiných předností, jimiž se zjevně vyznašují izraelšti technologové, si Izraelci osvojují během služby v IOS.

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Mashup či míchanice, situace, kde díky zkombinování radikálně odlišných technologií a disciplín zrodí něco zcela nového.

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Jde o formu velmi otevřeného myšlení, jehož existenci si lze jen těžko představit v méně otevřených společnostech nebo v rigidnějších kulturách, všetně těch, které napohled vypadají, že jsou z hlediska ekonomického vývoje nejvyspělejší na světě.

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku) 
Některé z Yossi Grossových firem kombinují tak nesmírně odlišné technologie, že to hraničí s příběhy z oblasti science fiction. Například firma Beta-O2 pracuje na vývoji voperovatelného "bioreaktoru" nahrazujícího nefunkční slinivku u pacientu s cukrovkou, Diabetici trpí poruchou, která způsobuje, že jejich beta buňky přestávají produkovat inzulin. Transplantované beta buňky mohou jeho produkci zajisti, ale i když je tělo přijme, nemohou přežit bez zosobování kyslíkem.  Grossovo řešení zahrňuje vytvoření soběstačního mikroprostředí obsahujícího řasy pocházející z gejzírů v Yellowstonském parku, které vytvářejí kyslík. 

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Dubai: The Vulnerability of Success (Chris Davidson)

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Mohammed Al Gergawi, předseda správní rády a generální ředitel společnosti Dubai Holding, jedné z největších společností, které vlastní šejk Mohammed bin Rašid Al Maktoum, vládce Dubaje (a zárověň ministerský předseda a ministr obrany Spojených arabských emirátů).Vlastně se dá říci. že šejk Mohammed je ředitelem společnosti "Dubaj Inc.". Neexistuje žádné rozlišování mezi veřejnými financemi Dubaje a šejkovým soukromým majetkem. 

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
Ekonomický systém Dubaje je do značné míry založen na povýšené blahovůli panovníka, což přispívá k udržení poddajnosi místních občanů (z celkového počtu 1,4 milionů obyvatel Dubaje má jen pouhých 15 procent občanství Spojených arabských emirátů). Podobně jako v případě Singapuru jde o mimořadně spořádanou společnost, která neposkytuje prostor k protestům proti vládě, byť by měly jen poklidný charakter. Mnozí ze zakladatelů první organizace zaměřené na ochranu lidských práv, která v Dubaji vznikla, jsou zárověň státními zaměstnanci a jsou závislí na štědrosti šejka Mohammeda. 

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
1

Which from the next torrent trackers do you prefer the most?

http://kickass.to/ (2 | 67%)
http://ulozto.cz/ (0 | 0%)

Kam ještě:

HOUŽEVNATOST
Na rohu ulice postávají čtyři muži- 
Američan, Rus, Číňan a Izraelec. Přijde k ním novinář
a osloví je: "Promiňte, jaký je váš názor na nedostatek masa?"
Američan se ptá: Co je nedostatek?
Rus se ptá: Co je to maso?
Číňan se ptá: Co je to názor? 
Izraelec se ptá: Co je to "promiňte"?

- Mike Leigh: Dva tisíce let
Идея для бакалавра: Япония и Россия, стили жить и выживать.
George Bernard Shaw napsal:  "Když máte jedno jablko a já mám také jedno jablko a vzájemně si jablka  vyměníme, tak stále budeme mít  každý jedno jablko. Ale pokud máte nápad a já mám také nápad a vzájemně si své nápady vyměníme, bude mít každý z nás nápady dva."

(Dan Senor & Saul Singer, Start-Up nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku)
La faim fait tout faire. 

La fait fait sortir le loup du bois.

L'amour passe par l'estomac.
Umělecké vysoké školy: 

Vyšší odborná škola obalové techniky a designu ve Štětích

- nepatří formálně do řády univerzit, ale vypadá být kvalitnou, možná stojí za to.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one